Relatietherapie Amsterdam – Marga van Rijen

Relatietherapie Amsterdam - Marga van Rijen

Interview met Relatietherapie Amsterdam – Marga van Rijen


1) Waar zit je praktijk?
Mijn praktijk zit in het centrum van Amsterdam, gelegen aan het Molenpad nummer 15b, tussen de Prinsengracht en Keizersgracht, vlakbij de Leidsestraat. Ik werk hier samen met psychotherapeuten, psychologen en een loopbaancoach.

Relatietherapie Amsterdam
Molenpad 15b
1016GL Amsterdam

2) Wat vind je het fijnste aan het geven van relatietherapie?
In mijn leven ben ik telkens mensen tegengekomen die me verder hebben geholpen, die mij dingen hebben geleerd, tips hebben gegeven, die vertrouwen in mij hadden en hebben om met mij samen te werken. Daar ben ik tot op de dag van vandaag dankbaar voor.

3) Waarom ben je therapeut geworden?
Ik vind het bijzonder om mensen te ondersteunen bij het vormgeven van relaties als bron van plezier en steun in plaats van bron van stress. Het is belangrijk voor het welbevinden, geluk en gezondheid van mensen dat relaties harmonieus verlopen. Het heeft bij mij wel even geduurd voor ik het werk vond dat het beste bij me past. Maar uiteindelijk komt datgene wat ik wil, wat ik kan en wie ik ben het beste samen in mijn rol als relatie- en gezinstherapeut.

4) Wat vind je het fijnste aan je vak als therapeut?
In mijn praktijk werk ik met stellen in hetero- en homoseksuele relaties en met verschillende culturele achtergronden. De gezinsvormen zijn ook heel verschillend. Elke relatie is weer anders en heeft zijn eigen kenmerken. Ik vind het interessant om met deze diversiteit aan relaties te werken. Als mensen mij teruggeven dat de therapie de moeite waard was en er een positieve doorbraak was voor de situatie waarin zij zaten, dan ben ik tevreden.


Specialisaties

1) Wat zijn jouw specialisaties?
Naast relatie- en gezinstherapie doe ik ook individuele relatietherapie.

Bij relatietherapie gebruik ik o.a. de EFT-therapie: Emotionally Focused Couple Therapy. Ik werk ook regelmatig met: “Een taal erbij”, een methodiek waarbij gebruik gemaakt wordt van duplopoppetjes en ander beeldend materiaal om de relaties tussen mensen en de relatie met zichzelf te verbeelden.

2) Wat mogen mensen verwachten als ze bij je komen voor relatietherapie?
Dat mensen leren de negatieve spiraal waarin ze terecht zijn gekomen weer te doorbreken. Dat je dan ontdekt en weet welke zere plek er bij jezelf en bij de ander wordt geraakt tijdens ruzies, verwijten en/of verwijdering. Dat je zo samen uit die negatieve spiraal kunt komen en de verbinding weer kunt herstellen. Dat ook kwetsbare verlangens uitgesproken kunnen worden. Daarna kun je problemen oplossen en weer gaan bouwen aan een hernieuwde relatie.

3) Wat mogen mensen verwachten als ze bij je komen voor gezinstherapie?
Ook voor gezinstherapie geldt dat de meeste mensen op zoek zijn naar een betere communicatie met de overige leden van het gezin. Ik zie mensen die al een tijd geen contact hebben met hun ouders, met hun kinderen en die dat wel opnieuw willen proberen aan te gaan. Samen met hen voer ik gesprekken om de band te herstellen en dat lukt vaak als beide partijen willen.

Ook spreek ik volwassen kinderen die onderling conflicten krijgen rondom de zorg voor oudere ouders, of die nog met oud zeer rondlopen en die met hun ouders willen delen. Belangrijkste resultaat van mijn therapie is dat er weer openingen komen om echt naar elkaar te luisteren. Dat herstelt het contact en de relatie.

4) Wat mogen mensen verwachten als ze bij je komen voor individuele relatietherapie?
Voor individuele relatietherapie geldt dat de problemen waarvoor mensen komen heel divers zijn. Regelmatig komt een partner van een stel eerst alleen. De ander staat dan nog niet open voor relatietherapie. De individuele relatietherapie kan er al voor zorgen dat de relatie verbetert. Maar vaak sluit de partner later aan en kan er gestart worden met de relatietherapie. Ook kan de uitkomst zijn dat het beter is om de relatie op een goede manier af te ronden.

5) Hoeveel sessies therapie zijn er meestal nodig?
Afhankelijk van de problematiek en de wensen van de mensen varieert dat bij relatietherapie van 3 tot 20 gesprekken.

Bij gezinstherapie is mijn ervaring dat er regelmatig slechts enkele gesprekken nodig zijn om weer met elkaar verder te kunnen.


Relatieproblemen

Wat is in jouw praktijk de Top 5 van meest voorkomende relatieproblemen? En hoe ga jij daarmee om?

 1. Weerkerende ruzies die niet leiden tot een oplossing of tot acceptatie maar tot verwijdering en stress.
 2. De mensen die ik zie kunnen meestal heel goed communiceren met iedereen behalve met de eigen partner. Dat komt omdat je bij je eigen partner veel sneller een kwetsbare plek raakt. De EFT-methode biedt handvatten om de neerwaartse spiraal waarin stellen terecht komen te herkennen, hun eigen aandeel te zien en daar verantwoordelijkheid voor te nemen.

  Stellen leren, in plaats van elkaar te bevechten, deze neerwaartse spiraal te stoppen.. Daarbij hoort het leren herkennen van de eigen kwetsbare plek en daarover te vertellen aan de partner. Dat werkt verbindend. Wanneer er een veiliger klimaat ontstaat kunnen ook de diepere verlangens worden uitgesproken. Het is belangrijk dat beide partners echt willen en dat er nog liefde is voor de ander. Dat ze nieuwsgierig zijn naar elkaar.

 3. Herstel van vertrouwen na ontrouw.
 4. Wanneer ontrouw uitkomt staat voor de bedrogen partner het leven op z’n kop. Niet alleen de toekomst ziet er anders uit, maar ook het verleden dat je samen had. Als je alle twee besluit die toekomst samen tegemoet te gaan, is het voor de bedrogen partner ook nog zo dat degene die je de meeste pijn heeft gedaan, degene is van wie je steun nodig hebt. Degene die ontrouw is geweest, staat voor een grote klus om die steun te kunnen bieden, eerlijk te zijn, en vaak heel veel boosheid te verdragen. Bovendien is er dan ook nog vaak de rouw om de verloren geliefde. Dat proces kost tijd en als therapeut kan ik helpen dit proces te begeleiden door gezamenlijk die benodigde stappen tot aan acceptatie van wat er is gebeurd, te zetten.

 5. Problemen rondom de opvoeding van kinderen.
 6. Door mijn achtergrond in een jeugdzorgorganisatie zie ik veel ouders die het opvoeden boven het hoofd groeit door drukte en doordat ze het gevoel hebben niet samen te kunnen werken als opvoeders. Je niet gewaardeerd voelen, niet gezien voelen in je bijdrage ligt er vaak onder en wordt verkend tijdens de gesprekken. Problemen, onbegrip rondom de bevalling blijken jaren later nog steeds een rol te spelen en daarvan is het belangrijk dat de gevoelens die toen speelden alsnog gedeeld worden op een nieuwe manier die de partner kan horen.

  Sommige kinderen vergen extra veel van hun ouders en die zoektocht naar een goede aanpak levert onzekerheid op die er toe kan leiden dat ouders elkaar kwijt raken en verschillen steeds groter lijken te worden. Eerst is het dan zoeken wat het gemeenschappelijke doel is en zien hoe je samen in een dynamiek terecht gekomen bent waarin je elkaar niet meer kunt horen.

 7. Ouders en kinderen die de verbroken relatie met elkaar willen herstellen.
 8. Vaak is er, om welke reden dan ook, iets in het losmakingsproces van de ouders niet helemaal goed gegaan. Ik begeleid ouders en hun volwassen kinderen in het herstellen van het contact als ze daar aan toe zijn. Het is dan nodig om oud zeer te bespreken. Met ouders bespreek ik wat er voor nodig is om het perspectief van hun kind te kunnen zien. Met de zoon of dochter bespreek ik hoe ze hun verhaal naar voren kunnen brengen op een manier dat ouders dat ook kunnen horen. Daarna komen ze meestal samen en heb ik een aantal gesprekken met hen. Van beide partijen zien dat het conflict hen ook raakt en dat niemand er onverschillig tegenover staat, is soms al genoeg om daarna verder te kunnen.

 9. Onenigheid tussen volwassen kinderen onderling of tussen ouders en kinderen.
 10. Voor ruzies tussen kinderen onderling of tussen ouders en kinderen zijn talloze redenen.
  Als ouders grote conflicten hebben, raken kinderen vaak ook verdeeld. Vaak is het ene kind meer loyaal aan de ene ouder, het andere aan de andere ouder.
  Wat de reden ook is, geld, ziekte van een kind of ouder, gevoelens van overbelast of niet gezien zijn, wat ik samen zoek met de leden van het gezin is ruimte voor het verhaal van iedereen en erkenning voor de bijdrage die kinderen en ouders willen leveren. Dan kan er verzachting optreden en durven mensen weer stappen te zetten in elkaars richting.


Jouw leven

1) Wat is het leukste wat je vandaag/gisteren hebt gedaan?
Gisteren was dat fietsen over de hei en door de bossen. Alles zag wit van de rijp. Heel mooi. Verder wat klusjes gedaan. Ik kan ook blij worden als ik mijn to-do-lijstje heb afgevinkt.

2) Hoe zie jij jezelf over 5 jaar? En over 10 jaar?
Over 5 jaar werk ik hopelijk nog steeds als relatie- en gezinstherapeut. Over 10 jaar hoop ik nog gezond te zijn en er op de een of andere manier nog toe te doen. Ik hoop open te blijven staan voor de mogelijkheden die het leven mij biedt.

3) Wat zijn je hobby’s? Wat doe je in je vrije tijd?
Een paar keer per week ben ik ’s ochtends in de sportschool te vinden waar ik samen met een aantal mensen fit probeer te blijven. Ik hou verder van zwemmen in een buitenbad of in zee. Tijdens de vakantie maak ik het liefst met mijn partner lange fietstochten door Europa. Ik lees graag en hou er van om naar de film te gaan of naar theater.

4)Waar word je blij van?
Van mijn partner, van overig goed gezelschap en van veel buiten zijn. Daarnaast vind ik het heel prettig als ik mijn leven niet te veel volprop.

5) Heb je een partner en/of gezin?
Ja, we hadden al een korte relatie toen we net twintig waren maar dat ging over. Op latere leeftijd zijn we elkaar weer tegen gekomen en kregen al snel weer een relatie. Zelf heb ik geen kinderen maar mijn partner heeft een dochter en ik kan goed met haar opschieten. Op relatiegebied heb ik het nodige meegemaakt en dat heeft me steeds meer de kostbaarheid van hechte relaties doen beseffen.

6) Ben je zelf ook wel eens in therapie geweest / heb je wel eens coaching gehad. Hoe was dat?
Ja, natuurlijk want iedere therapeut is verplicht zelf ook in therapie te gaan. Het is belangrijk zelf te ervaren hoe indringend bepaalde vragen kunnen zijn, te voelen wat het soort vragen is dat je verder helpt of niet, of je je gehoord voelt of niet. Ik ben ook eerder toen ik 19 jaar oud was en net op eigen benen stond in therapie gegaan. Ik had steun nodig en de therapeut deed haar best, maar ik voelde me door haar bekritiseerd dus dat hielp niet echt.

Latere therapie heeft me geleerd om mijn eigen weg te volgen, ook om beter mijn grenzen aan te geven en meer van anderen te begrijpen. Met mijn huidige partner heb ik een aantal jaren geleden de training “Hou me vast” voor therapeuten en hun partner gevolgd. Dat hielp ons beiden om elkaar nog beter te begrijpen.

7) Wat voor ander beroep zou jij graag willen doen, als je geen therapeut was geworden?
Ik heb al verschillende beroepen uitgeoefend: van maatschappelijk werkster, docent economie tot ouderbegeleider en gedragswetenschapper in een jeugdzorgorganisatie. Ik hou het bij dit beroep, dat past me als een handschoen.


Inspiratie

1) Wie bewonder je? Wie vind je inspirerend?
Dat wisselt nogal, er zijn zoveel bijzondere mensen die ik inspirerend vind, ik leer van mijn cliënten, van de mensen om mij heen. Op mijn vakgebied vind ik nu Esther Perel een Belgische psychotherapeut en seksuoloog van belang. Ze is slim en weet relaties en de liefde op allerlei niveaus aan elkaar te verbinden. Er staan een paar TED-ex lezingen van haar over ontrouw en over seksualiteit in langer durende relaties op You Tube die ik iedereen aan kan raden.

2) Jouw favoriete boek en waarom?
“Leven en Lot” van Vasili Grossman. Verboden onder het Sovjetbewind maar gelukkig bewaard gebleven. Het gaat over de tweede wereldoorlog in Rusland. Het is meesterlijk geschreven en ontroert door de beschrijving van menselijke goedheid tussen alle gruwelen.

3) Jouw favoriete film en waarom?
Ik kan niet éen film noemen, ik hou van documentaires, en van films die over menselijke relaties gaan en meestal in het type Filmhuisfilm. Aan cliënten die er prijs op stellen, stuur ik vaak filmpjes die mogelijk helpend voor hen zijn, b.v. van Alain de Botton en The School of Life.

4) Jouw favoriete spreuk / quote.
Laat ik degene noemen die ik vaak tijdens mijn therapie gebruik. Het citaat is van Viktor Frankl: “Tussen een gebeurtenis en je reactie is een ruimte en in die ruimte ligt je kracht om een reactie te kiezen. Je reactie bepaalt je groei en mate van vrijheid.”

5) Wat is jouw missie?
Harmonieuze gelijkwaardige relaties zijn denk ik bronnen voor een geweldloze samenleving. Daaraan wil ik graag een bijdrage leveren.

6) Wat zijn jouw boekentips?
Ik las onlangs “Ik zie u graag” van Lieven Migerode. Een bijzonder boek over de liefde en vooral goed geschreven. Verder raad ik: “Hou me vast” van Sue Johnson aan. Het verschaft heel herkenbaar inzicht in de relatiedynamiek waarin stellen terecht kunnen komen en biedt stof voor zeven indringende relatiegesprekken die je thuis kunt voeren. Verder ook het Werkboek van EFT, dat je onafhankelijk van elkaar kunt doorwerken, ieder in eigen tempo en naar behoefte.

7) Wat is jouw (super)kracht?
Mensen omschrijven mij als goed luisterend, rustig en bedachtzaam. Verder krijg ik terug dat ik, door de wijze waarop ik mijn vragen stel, een scherp oog heb voor wat er in de relatie aan de hand is. Een juiste gezamenlijke beoordeling van de problematiek vind ik een voorwaarde voor een goede therapie. Nog belangrijker vind ik het om me te richten op de oplossingen die mensen zelf aandragen. Ook vinden mensen mijn nuchtere en praktische kant fijn. Als het nodig is neem ik wat meer regie in de behandeling. Bij relatie- en gezinstherapie doe ik dat wat meer dan bij de individuele therapie.

8) Wat is jouw tip om je gelukkig te voelen?
Zoiets als de ultieme tip bestaat niet maar vooruit, ik zou in ieder geval zeggen: “Spreek tegen jezelf als tegen iemand van wie je houdt”.

9) Wat is jouw relatietip van de week?
“Voel je een verwijt opkomen, maak er een wens van en spreek die uit.”

Relatietherapie Amsterdam - Marga van Rijen


Heb je een vraag aan Marga of wil je een afspraak met haar maken?
Druk dan op de button “Neem contact op” en je komt op haar website uit.

contactMeer relatietips, verhalen en interviews >>