Relatietherapie IJsselstein – Jeannette Smole

Relatietherapie IJsselstein - Jeannette Smole

Interview met Relatietherapie IJsselstein – Jeannette Smole


1) Waar zit je praktijk?
In IJsselstein (Ut), in een woonhuis met twee praktijken. Aan de ene kant van het pand mijn praktijk en het woongedeelte, aan de andere kant de dierenkliniek van mijn man. We eten graag samen maar voor de rest van de dag zijn we elk in onze eigen praktijkruimte bezig.

Relatietherapie IJsselstein
Achtersloot 19
3401 NR IJsselstein

2) Wat vind je het fijnste aan het geven van relatietherapie?
Ik werk resultaatgericht en relatietherapie is een vorm van therapie waarin 100% resultaat valt te behalen.

In elke langere relatie – geen enkele uitgezonderd – ontstaat vroeg of laat een verwijdering. Twee compleet verschillende mensen verbinden zich met elkaar en tegelijkertijd maken zij ieder voor zich ook hun eigen groei en ontwikkeling door. Het zou vreemd zijn als dat proces bij beiden gelijke pas zou houden. In het begin van de relatie houdt natuurlijk niemand daar rekening mee, hoe zou het ook kunnen. Als de verwijdering eenmaal door beiden wordt erkend, is de kloof vaak al heel diep.

Relatietherapie geeft in opmerkelijk veel gevallen de mogelijkheid die kloof te overbruggen en samen een nieuwe weg in te slaan. Als dat volledig lukt – en dat kan – wint de relatie alleen maar aan kwaliteit, aan diepgang en aan betrokkenheid. Een ander effect is het feit dat mensen daarna veel sneller de signalen van verwijdering herkennen. Zij kunnen daar dan meteen op inspelen en zonder zwaarte weer een gezamenlijke koers zoeken.

Ik maak dat vaak mee bij mensen die tijdens de intake nog geen enkel zicht hebben op hoe ooit nog samen goed verder te gaan.

3) Waarom ben je therapeut geworden?
Mensen hebben mij al als jong kind geïntrigeerd. Wat ze doen, hoe ze het doen en waarom. Psychologie is dan de beste manier om die natuurlijke interesse te verdiepen. En als je interesse en verdiept psychologisch inzicht vakmatig in praktijk wil brengen, word je vanzelf therapeut. Ik heb er nog geen dag spijt van gehad.

4) Wat vind je het fijnste aan je vak als therapeut?
Bij mensen een proces in gang zetten waardoor er beweging ontstaat, zodat er iets kan stromen. Het gaat er mij steeds om bij cliënten de toegesloten bron vrij te maken. Vandaaruit gaat hun eigen helend vermogen het overnemen.

5) Wat is je meest opmerkelijke ervaring als therapeut?
De eerste keer dat een cliënt tegen mij het verlangen uitsprak om zich het leven te benemen. Ik heb toen ervaren dat het zelfs in die situatie mogelijk is de ander naar een punt te leiden van waaruit een ruimer perspectief zichtbaar wordt. Vandaaruit ontstaan kansen die een ander leven mogelijk maken. Dat is waar het om gaat.
Verreweg de meeste mensen willen in zo’n situatie niet dood. Ze kunnen alleen dit leven niet meer aan. Als zij anders met de omstandigheden om leren gaan, komt ook de levenswil weer terug.


Relatieproblemen

Wat is in jouw praktijk de Top 5 van meest voorkomende relatieproblemen? En wat is het resultaat als mensen bij jou komen hiervoor?

1. Langs elkaar leven totdat een van beiden het zo niet meer wil.
Mensen drijven in een relatie gemakkelijk uit elkaar. Zij worden ieder voor zich opgeëist door allerlei andere dingen die ook van belang zijn. Naast werk en carrièreplanning ook gezin, vrienden, sport, hobby’s. Een balans is ook moeilijk te bewaren. Als er in al die drukte te weinig inzet is om de relatie tijd en aandacht te geven, gaat het fout. Dan is de interesse in elkaar anders dan vroeger. Dan merk je die nauwelijks meer.

In relatietherapie vind ik het van groot belang dat mensen weer zichtbaar worden voor elkaar in hun verlangen en hun gemis, in hun verdriet en hun onzekerheid maar ook in hun kracht en hun motivatie. Als dat alles in beeld komt, kunnen zij weer geraakt worden door elkaar. Dan kan de relatie groeien, hoe lang die ook al bestaat. Dat is voor mij een van de belangrijkste pijlers in de therapie.

2. Betrapt zijn op ‘vreemdgaan’.
Als de aanleiding voor relatietherapie een affaire met een ander is, valt er veel werk te doen. Cliënten gebruiken niet voor niets de term ‘vreemdgaan’. Zo ervaren zij het ook. Een ‘vreemde’ krijgt te kans zich te plaatsen tussen twee mensen die vroeger geen ruimte voor een ander lieten. Die ruimte heeft er tussen hen kunnen ontstaan.

Mensen moeten bereid zijn te onderzoeken wat het tekort is in hun relatie. En hoe het zover is gekomen. De motivatie om dat tekort aan te pakken is een voorwaarde om de relatie een nieuwe kans te geven, is. Dan kan er een nieuwe weg worden gezocht. Die ligt niet klaar. Die moet je met elkaar veroveren.

En dan is er in deze situatie ook altijd het punt van beschaamd vertrouwen. Ook dat moet in de therapie worden aangegaan. Het is nooit makkelijk erdoor te komen maar als mensen willen, kan het. Altijd.

3. Geen of nauwelijks seksueel contact meer met elkaar hebben.
Als er nauwelijks meer seksuele intimiteit is tussen mensen is dat een soort kip/ei-situatie. Voor veel mannen heeft lichamelijke intimiteit een brugfunctie. Als je elkaar toch al nauwelijks bereikt kan er vandaaruit weer iets in gang worden gezet. Voor veel vrouwen is het juist andersom. Als je samen nauwelijks meer dingen kunt delen, is seksueel contact wel het laatste waarnaar de behoefte uitgaat.

Ik laat mensen zien dat gebrek aan seksueel contact vrijwel altijd een effect van is van de verwijdering tussen hen. Het gevolg en dus niet de oorzaak. Die houdt zich schuil in de onderliggende problematiek. Wanneer de oorzaak van de afstand is opgeheven, komt lichamelijk verlangen ook weer op gang.
Daar werk ik graag aan met cliënten, stap voor stap in hun eigen tempo.

4. Doorlopende ergernissen en ruzies.
Als mensen het om welke reden dan ook niet meer goed en fijn hebben met elkaar, komt de nadruk al snel te liggen op de verschillen. Die verschillen zijn er natuurlijk al vanaf het begin geweest. Ook de hebbelijkheden die je van elkaar niet zo leuk vindt.

Als je verliefd bent en met elkaar begint, til je niet aan die verschillen. Er weegt genoeg tegenop. De minder leuke kanten neem je voor lief, je ziet ze nauwelijks. Maar zodra je weinig meer hebt waarin je elkaar vindt, groeien de verschillen en daarmee de ergernissen. Dan komen de verwijten en de ruzies. Om te beginnen om de grote dingen maar op den duur om de kleinste onbenulligheden.

In principe werk ik vanaf het begin met beide partners tegelijk. Alleen als er dwingende redenen voor zijn, gaat dat anders. In die gezamenlijke sessies kan alles worden uitgesproken wat thuis onmiddellijk tot escalerende conflicten zou leiden. De ‘driehoek’ waarin we de dingen aangaan geeft de sessie structuur en veiligheid. Daarin kunnen mensen het gemis en het verlangen van elkaar onder ogen zien zonder onmiddellijk in de verdediging te schieten.

Ik werk eraan dat mensen voorzichtig knoppen kunnen omzetten. Dan kunnen die kanten van elkaar weer in het licht komen waarom ze ooit met elkaar verder wilden.

5. Problemen met de kinderen van de ander in een ‘samengesteld gezin’.
Als er kinderen uit een eerdere relatie zijn, zorgt dat gauw voor spanningen tussen nieuwe partners. Allereerst omdat iedereen nu eenmaal anders staat tegenover eigen kinderen dan tegenover die van de ander. Ook voor de kinderen zelf maakt het uit wie er regels oplegt. Een tweede complicerende factor vormt ex-partner. Een goed, constructief contact over de opvoeding van de gezamenlijke kinderen is tussen ex-partners eerder uitzondering dan regel. Dat heeft allerlei redenen maar het betekent in alle gevallen een extra stoorzender in de nieuwe relatie.

Ik zie vaak bij cliënten dat zij de factor van de kinderen onwillekeurig tussen hen in plaatsen. Ze willen het niet maar ze doen het wel. Dat maakt zoveel stuk wat goed zou kunnen zijn. Daarmee is niemand gebaat. Zelfs de kinderen uiteindelijk niet.

Ik wil mensen laten zien wat er op dit punt tussen hen gebeurt. Dan kunnen zij gezamenlijk de situatie aangaan, in plaats van ieder voor zich. Wat emotionele problemen waren, worden dan praktische problemen. En voor praktische problemen bestaat altijd een praktische oplossing.


Jouw leven

1) Heb je een partner en/of gezin?
Ik ben nog altijd samen met de liefde uit mijn studententijd. Dat is toen een intuïtieve keus geweest die heel goed is gebleken. Samen hebben wij twee kinderen.

2) Wat zijn je hobby’s? Wat doe je in je vrije tijd?
Ik heb behoefte aan intensieve ervaringen. Die vind ik in de uitwisseling met anderen, met mijn partner, mijn kinderen en vrienden. In dat opzicht is mijn werk met cliënten tegelijkertijd ook mijn hobby. Ik ben dankbaar dat dit bij mijn leven hoort.

Op een heel andere manier is de confrontatie met kunst, maar ook met de natuur in de bergen en aan zee steeds weer een ervaring die voor mij nieuwe vensters opent.

3) Wat voor ander beroep zou jij graag willen doen, als je geen therapeut was geworden?
Journalist en correspondent. Daarin combineer je taal, communicatie en ontmoeting. En alle drie zijn belangrijk voor mij.

4) Waar word je blij van?
Als ik de geur ruik van pas gemaaid gras word ik altijd blij.

5) Hoe zie jij jezelf over 5 jaar? En over 10 jaar?
Op dit moment kan en wil ik me mijn leven zonder therapeutische contacten met cliënten niet voorstellen. Ook heb ik ondervonden dat vrijwel alles wat ik me ooit over mijn toekomst heb voorgesteld anders uitpakt dan ik dacht.

Het gaat erom hier en nu de dingen te doen waar ik goed in ben, dat is wat het leven mij geleerd heeft.

6) Ben je zelf ook wel eens in therapie geweest / heb je wel eens coaching gehad. Hoe was dat?
In mijn opleiding heb ik veel leertherapie gehad. Daarin heb ik steeds opnieuw ervaren dat een kleine verandering in je perspectief een heel grote impact kan hebben. Als je blik verandert op de dingen waar je tegenaan loopt, veranderen die dingen ook.

Samen met een therapeut is het makkelijker, sneller en effectiever die verandering te realiseren dan alleen. ‘Rewriting your personal history’. De feiten blijven de feiten maar de impact verandert in positieve zin.

Enkele keren per jaar heb ik professionele supervisie van een therapeut die ik bijzonder hoogacht. Het is of ik elke keer een hek passeer en in een nieuw stuk land mijn weg kan vervolgen.


Inspiratie

1) Wie bewonder je? Wie vind je inspirerend?
Sigmund Freud. In zijn lange leven is hij een uiterst betrokken en briljant therapeut geweest. Hij is tegelijkertijd als geen ander in staat gebleken een baanbrekend wetenschapper te zijn. Het een heeft niet te lijden gehad onder het ander. Een unieke begaafdheid.

Bovendien is Freud als therapeut èn als wetenschapper steeds zijn eigen ideeën blijven toetsen. Wanneer hij dat nodig vond, heeft hij ze ook openlijk herzien. Dat is ongebruikelijk ruimdenkend. Een grote geest die ik bewonder en die mij steeds inspireert.

2) Jouw favoriete boek en waarom?
Dostojewski is mijn favoriete schrijver en van zijn boeken treft Demonen (ook wel vertaald als Boze geesten) mij het meest. Geen schrijver van literatuur is zo diep doorgedrongen in de complexiteit van de menselijke geest als hij. En geen schrijver heeft dat zo aan zijn lezers kunnen overbrengen in boeken die èn spannend èn diepgaand zijn.

3) Jouw favoriete film en waarom?
Ik houd van allerlei soorten films. Actie, arthouse, romantische drama’s. Voorwaarde is wel dat er iets gebeurt wat bij mij op de een of andere manier gedachten over het leven triggert.

4) Jouw favoriete spreuk / quote.
“Als ik er niet voor mijzelf ben, wie dan wel?
En als ik er alleen voor mijzelf ben, wie ben ik?
En zo niet nu, wanneer dan?”

Daar zit voor mij alles in. Een spreuk van meer dan 2000 jaar oud.

5) Wat is jouw missie?
Open blijven staan voor nieuwe inzichten en erop vertrouwen dat dat wat ik niet weet zich dan ontvouwt.

6) Wat is jouw superkracht?
Mijn oneindige interesse in mensen en mijn positieve blik. Bij problemen ga ik uit van mogelijkheden. Er hoeft maar iets in positieve zin te verschuiven en ik mobiliseer de krachten om die beweging groter te maken.

7) Wat is jouw relatietip van de week?
Maak regelmatig de balans op van je relatie. En kijk dan ook kritisch naar je eigen rol daarin! Ben jij tevreden over de mate van inzet, passie en intimiteit die er nu is? Zo niet, welke beweging kun jij maken zodat het weer wordt zoals jij het wilt.

Relatietherapie IJsselstein - Jeannette Smole


Heb je een vraag aan Jeannette of wil je een afspraak met haar maken?
Druk dan op de button “Neem contact op” en je komt op haar website uit.

contactMeer relatietips, verhalen en interviews >>